ΘΕΩΡΙΑ ΟΡΜΗΣ Click on each tab

Σύστημα στη φυσική ,ονομάζουμε ένα σύνολο δύο η περισσοτέρων σωμάτων ,που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ,η αλληλεπίδραση εκφράζεται με την εμφάνιση δυνάμεων μεταξύ των σωμάτων που απαρτίζουν το σύστημα.


 Click on the image

 Click on the image

 Click on the image

 Click on the image


ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ:

Είναι οι δυνάμεις που ασκούνται από σώματα που ΔΕΝ ανήκουν στο σύστημα 

Π.χ. στο σύστημα ΓΗΣ-ΣΕΛΗΝΗΣ οι δυνάμεις που ασκούνται από τον ΗΛΙΟ είναι εξωτερικές δυνάμεις.


Imagen

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ:
Είναι οι δυνάμεις που ασκούνται από σώματα που ανήκουν στο σύστημα.
π.χ στο σύστημα των δυο μαγνητών η δύναμη που ασκεί ο κάθε μαγνήτης στον άλλο είναι εσωτερική δύναμηImagen

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
Ονομάζουμε το σύστημα στο οποίο ή δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις ή αν ασκούνται έχουν συνισταμένη μηδέν .


 Click on the image


 Click on each tab

• ΟΡΜΗ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η ορμή είναι ένα διανυσματικό μέγεθος, που εκφράζει την αλληλεπίδραση ενός σώματος με το περιβάλλον με τα εξής χαρακτηριστικά.
Μέτρο : p=mυ
Διεύθυνση : τη διεύθυνση της ταχύτητας
Φορά: τη φορά της ταχύτητας
Μονάδα στο S.I. : Κg.m/s


Έστω χτυπάμε με μια πέτρα ένα τζάμι. Αν θα κάνουμε ζημία η όχι εξαρτάται από δυο παράγοντες α) τη μάζα της πέτρας (μεγάλη πέτρα μεγάλη ζημία ,μικρή πέτρα μικρή ζημία) και β )την ταχύτητα της πέτρας άρα βλέπουμε ότι η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον ενός σώματος εξαρτάται από το γινόμενο mυ
όπου m:η μάζα του σώματος και υ: η ταχύτητα τουImagen

 Click on the image

Η ορμή ενός συστήματος σωμάτων είναι το διανυσματικό άθροισμα των ορμών των σωμάτων

Imagen

 Click on the image

Imagen

 Click on the button

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΡΜΗΗ ορμή εμφανίζει θεμελιακή σχέση με το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα:


Imagen

 Click on the image


Έστω μια μπάλα μάζας m ,η οποία χτυπά σε ένα τοίχο .H μπάλα πέφτει με μια ταχύτητα υ και φεύγει με μια ταχύτητα υ’ ,άρα η μεταβολή της ορμής θα είναι:


Imagen
Imagen

Όσο πιο μεγάλος είναι ο χρόνος επαφής ,τόσο πιο μικρή είναι η δύναμη ,και αντίστροφα δηλαδή εάν έχουμε μια μαλακή και ελαστική μπάλα, θα δεχτεί μικρή δύναμη ,επειδή παραμορφώνεται και παραμένει μεγαλύτερο χρόνο ,σε επαφή με τον τοίχο σε σχέση με μια σκληρή μπάλα.Imagen

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΗΣ - ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ

Το εμβαδόν της γραφικής παράστασης δύναμη – χρόνου εκφράζει τη μεταβολή της ορμής ( ή Ώθηση)
Αν η μεταβολή της ορμής είναι σταθερή τότε το γραμμοσκιασμενο εμβαδόν είναι σταθερό .Για να διατηρηθεί ομως σταθερό το εμβαδόν πρέπει όσο αυξάνεται η χρονική διάρκεια, να μειώνεται η μέγιστη δύναμη που δέχεται το σώμα.


 Click on the image

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Click on the correct option


 Click on the correct option

2. Η ορμή ενός σώματος που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση είναι:

Imagen 1

 Click on the correct option

3. Μονάδα της ορμής στο S.I. ( Διεθνές σύστημα ) είναι:

Imagen 1

 Click on the correct option

4. Ο μαθηματικός τύπος της ορμής είναι:

Imagen 1

 Click on the correct option

5. Οι δυνάμεις γενικά που ασκούνται, μεταξύ σωμάτων που ανήκουν στο ίδιο σύστημα ονομάζονται:

Imagen 1

 Click on the correct option


 Click on the correct option

7. Μια μπάλα του τέννις , μάζας m χτυπά κάθετα σε ρακέτα με ταχύτητα υ, και ανακλάται κάθετα με ταχύτητα υ /2 , το μέτρο της μεταβολής της ορμής είναι :

Imagen 1

 Click on the correct option

8. Δύο μάζες , m=1kg και Μ=4Κg κινούνται πάνω στην ίδια ευθεία με ταχύτητες 4m/s και -1m/s αντίστοιχα .Η ορμή του συστήματος είναι :

Imagen 1

 Click on the correct option

9. Το μήλο που έπεσε στο κεφάλι του Νewton είχε βάρος 1Ν .Η δύναμη κρούσης στο κεφάλι του θα ήταν:

Imagen 1

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ Match each image with its text

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Answer each question

1. Ένα σώμα m=2kg που είναι ακίνητο έχει ορμή ____ Κgm/s

2. H ορμή ενός σώματος τη στιγμή t=3s είναι p=____ Κgm/s, αν ξεκινά από την ηρεμία ,και του ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη ΣF=50N.

3. Τη στιγμή 0,3s ο ρυθμός μεταβολής της ορμής ενός σώματος w=80N που κάνει ελεύθερη πτώση είναι ____ (Κgm/s)/s

4. Ένα κομμάτι πλαστελίνης m=300g ,χτυπά κατακόρυφα στο πάτωμα με ταχύτητα υ=10 m/s και ακινητοποιείται σε Δt=0,1s .Η συνισταμένη δύναμη που δέχτηκε κατά την κρούση έχει μέτρο ____ Ν

5. Η δύναμη από το πάτωμα ,που δέχτηκε η πλαστελίνη του προηγούμενου ερωτήματος ,είναι N= ____ N .Δίνεται g=10m/s2 (επιτάχυνση της βαρύτητας )

6. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής ενός σώματος, που δέχεται δύο συγγραμμικές ομόρροπες δυνάμεις, F1=5N και F2=____ N ,είναι 5(1+2t) (Kgm/s)/s ( όπου t η χρονική στιγμή σε s ).


ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ


 Click on the image

figcaption


Για να σταματήσει ένα μεγάλο φορτηγό πλοίο σε ένα λιμάνι ,πρέπει οι μηχανές του να σταματήσουν περίπου 25Κm πριν μπεί στο λιμάνι .Επειδή λογώ της μεγάλης του μάζας έχει πολύ μεγάλη ορμή.


Imagen