ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ - ΚΡΟΥΣΗAΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ (Α.Δ.Ο)

Η διατήρηση της ορμής σε ένα μονωμένο σύστημα είναι μια από της βασικότερες αρχές τις φυσικής, προκύπτει από τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα και συνοψίζεται ως εξής

H ολική ορμή ενός μονωμένου συστήματος σωμάτων , παραμένει σταθερή


Έστω δυο σώματα τα οποία αποτελούν ένα μονωμένο σύστημα και τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους . πχ δυο μαγνήτες ,δυο φορτία ,δυο μάζες κτλ Αφού οι δυνάμεις είναι δράση – αντίδραση θα ισχύει


 Click on the image


Imagen

Αρά η ορμή διατηρείται σε  ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ.
Εναλλακτικά μπορούμε να γράψουμε:


Imagen

 Click on the image


Ισχύει η Αρχή Διατήρησης της Ορμής (Α.Δ.Ο.)


 Click on the image


 Click on the button

ΚΡΟΥΣΗΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟ

Κρούση είναι κάθε επαφή υλικών σωμάτων ,για πολύ λίγο χρονο ,στην οποία αναπτύσσονται μεγάλες δυνάμεις που μεταβάλλουν την κινητική κατάσταση ενός τουλάχιστον από τα εμπλεκόμενα σώματα

Π.χ κρούσεις σε μπάλες μπιλιάρδου ,μετωπική σύγκρουση δυο αυτοκίνητων κτλ

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ

Κρούση είναι κάθε αλληλεπίδραση σωματιδίων ,για πολύ λίγο χρονο ,στην οποία αναπτύσσονται μεγάλες δυνάμεις που μεταβάλλουν την κινητική κατάσταση ενός τουλάχιστον από τα εμπλεκόμενα σωματίδια (το φαινόμενο ονομάζεται και σκέδαση) Click on each tab

 Click on the image

 Click on the image

 Click on the image


 Click on each tab

Έλαστική είναι η κρούση κατά την οποία διατηρείται η συνολική κινητική ενέργεια του συστήματος


Έστω δύο σφαίρες m1 με ταχύτητα υ1 και m2 με ταχύτητα υ2 συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά.
Θεωρούμε ότι μετά την κρούση ,οι ταχύτητες των σωμάτων θα είναι υ’1 και υ’2


Imagen Imagen
Imagen
Imagen

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Στις παραπάνω σχέσεις των ταχυτήτων αντικαθιστούμε με τα πρόσημα τους

Ανελαστική είναι η κρούση κατά την οποία η κινητική ενέργεια του συστήματος δεν διατηρείται ,αλλά ένα μέρος της μετατρέπεται σε θερμότητα

Κμετα<Κπριν δηλαδή Κπριν-Κμετα=Q (ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ)Έαν προκύψει συσσωμάτωμα η κρούση ονομάζεται πλαστική

 Click on the image

 Click on the image

Imagen

 Click on the image


 Click on the image

figcaption

Η κίνηση ενός Διαστημικού Λεωφορείου οφείλεται στην Αρχή Διατήρησης της Ορμής. Τα καυσαέρια έχουν ορμή αντίθετη, από αυτή του Διαστημικού Λεωφορείου.Έτσι απο Α.Δ.Ο. pπρίν= pμετά=>0=pΔιαστημικού Λεωφορείου+pκαυσαερίων=>pΔιαστημικού Λεωφορείου=-pκαυσαερίων


Εκτόξευση Διαστημικού Λεωφορείου.


Imagen

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Click on the correct option Click on the correct option

3. Δυο σώματα που συγκρούονται, διατηρούν την ολική ορμή τους , διότι η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σε αυτά

Imagen 1

 Click on the correct option


 Click on the correct option

5. Σώμα Α , μάζας m=1Kg με ταχύτητα υ=8m/s ,συγκρούεται πλαστικά με άλλο σώμα Β ,μάζας Μ=4Κg που κινείται αντίθετα ως προς το Α με ταχύτητα μέτρου υ'=1m/s .H ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση θα έχει μέτρο :

Imagen 1

 Click on the correct option

6. Η θερμότητα που παράχθηκε κατά την παραπάνω κρούση (του ερωτήματος 5 ) είναι

Imagen 1

 Click on the correct option

7. Ένα σώμα με κινητική ενέργεια Κ ,συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα τριπλάσιας μάζας, τότε η κινητική ενέργεια του συστήματος ,

Imagen 1

 Click on the correct option

8. Για σύστημα δυο σωμάτων, κατά την πλαστική τους κρούση ισχύει ότι ,η κινητική ενέργεια και η ορμή του συστήματος αντίστοιχα

Imagen 1

 Click on the correct option

9. Σφαίρα μάζας m=20g ,κινείται με ταχύτητα υ=80m/s ,και διαπερνά αρχικά ακίνητο μήλο, μάζας Μ=160g με ταχύτητα υ'=40m/s.Το ποσοστό της ορμής του βλήματος που μεταβιβάστικε στο μήλο είναι

Imagen 1

 Click on the correct option

10. Δύο σώματα με μάζες m και 2m ,συγκρούονται κινούμενα στην ίδια ευθεία πλαστικά .Η απώλεια της μηχανικής ενέργειας κατά την κρούση είναι 100% ,τότε πριν την κρούση τα σώματα είχαν

Imagen 1

 Click on the correct option

Με βάση το επόμενο video, αυτοκινητάκι Α μάζας m ,συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με άλλο ακίνητο αυτοκινητάκι Β μάζας Μ. Αν μετά την κρούση το Α παραμένει ακίνητο, τότε για τις μάζες τους ισχύει:

Imagen 1

Video ΚΡΟΥΣΗΣ


Imagen

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Answer each question

1. Σε ένα ____ σύστημα ,η ολική ορμή είναι σταθερή.

2. Στην πλαστική κρούση ,διατηρείται σταθερή μόνο η ____ του συστήματος.

3. Κατά την μετωπική ελαστική κρούση δύο σωμάτων ,η διαφορά των ταχυτήτων τους πριν την κρούση ,είναι ____ της διαφοράς των ταχυτήτων τους μετά την κρούση.

4. Μπάλα M=10kg εκτοξεύεται με ταχύτητα 50m/s και αμέσως εκρήγνυται .Η μπάλα χωρίζεται σε δυο κομμάτια ,το πρώτο με μάζα m=6Kg έχει ταχύτητα υ=____ m/s και το δεύτερο με μάζα m' έχει ταχύτητα μέτρου υ'=25m/s (αντίθετης φοράς από τη υ )

5. Δυο χορευτές Α,Β με μάζες m και M , κινούνται αγκαλιασμένοι ,σε λείο επίπεδο ,με ταχύτητα V .Kάποια στιγμή αποχωρίζονται, και ο Α αποκτά ταχύτητα υ=____ ενώ ο Β , υ'=V/2 .

6. Ανελαστική είναι η κρούση ,στην οποία μέρος της αρχικής ____ ενέργειας του συστήματος, μετατρέπεται σε θερμότητα και δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Match each concept with its definition


 Match each concept with its definition


ΠΑΤΙΝΑΖ


Imagen